Panterra Advisory

Product portfolio

Service image

Medzinárodný obchod

poradenstvo v oblasti importu a exportu

Slovensko je vzhľadom na svoju geografickú polohu a veľkosť trhu životne závislé na svojom prepojení na medzinárodné trhy. Preto Vám v Panterra Advisory ponúkame široké portfólio služieb zameraných na analytickú a strategickú podporu Vašej zahraničnej expanzie, alebo už rozbehnutého obchodu. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie sú výhodou pri Vašej medzinárodnej orientácii.

Service image

Právna podpora

služby v právnych a legislatívnych záležitostiach

Podnikanie v zahraničí so sebou prináša aj mnohé nepredvídateľné momenty, niekedy aj komplikované situácie, ktoré si vyžadujú riešenie právnou formou. Podpora v oblasti medzinárodného práva Vám pomôže eliminovať celú škálu rizík spojených s podnikaním v zahraničí.

Service image

Financovanie exportu

nastavenie finančných nástrojov zahraničného obchodu pre finančné operácie v súvislosti s exportom

Potrebujete poradiť s relevantnými bankovými produktami v oblasti medzinárodného obchodu? Máte záujem o financovanie biznisu v regiónoch, kde komerčné banky štandardne nerealizujú finančné operácie? Panterra Advidsory vďaka svojej širokej sieti medzinárodných kontaktov a partnerov ponúka riešenia v oblasti problematického financovania exportu.

Service image

Public Relations

služby v Public Relations aktivitách a proexportnej prezentácií

Strategické poradenstvo s dôrazom na prezentáciu mena a značky spoločnosti na konkrétnom trhu na lokalizáciu spoločnosti s ohľadom na jazykové a kultúrne špecifiká. Príprava adekvátnej komunikačnej a marketingovej stratégie, riešenie krízových situácií a podpora pri citlivých obchodných rokovaniach.

Service image

Analytika

služby v Public Relations aktivitách a proexportnej prezentácií

Mapovanie potenciálnych business partnerov, tendrov a obchodných príležitostí. Identifikácia kľúčových aktérov v legislatívnych procesoch je jedným z esenciálnych prvkov úspechu Vášho biznisu. O komplexný servis od analytického spracovania, prieskumu trhu až po efektívnu komunikáciu s vybranými aktérmi a organizovanie relevantných stretnutí sa postará náš medzinárodný tím a sieť spolupracovníkov.

Vyžaduje si vaša záležitosť komplexné riešenie?
Ponúkame vám balíky služieb, ktoré ju jednoducho vyriešia.